Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering- adventskalender

Skapad 2017-11-24 09:47 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Under det här temat kommer du att få lära dig mer om olika religioner samt allas lika värde!
Förskola
Vi arbetar med programmering och skapar en adventskalender med hjälp av ett rutsystem och där barnen får programmera Blueboten att gå till dagens siffra. När Blueboten kommit till rätt siffra så får man hämta ett brev från tomten!!

Innehåll

Syfte

Att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Vi vill visa på hur julen och sagorna har ändrats och utvecklats under åren. Vi uppmärksammar äldre ord och samtalar om hur språket har ändrats.

 

Målsättning

Målsättning:

-Vi skapar en adventskalender med hjälp av ett rutsystem som vi sätter upp siffror 1-24 på. Ett barn varje dag får prova på att förflytta blueboten till rätt ruta.

-Hur många knapptryckningar behövs för att komma till rätt siffra i adventskalendern?

-Vi tränar på att barnet får resonera med en kompis för att lösa problemet att ta Blueboten till sitt mål.

-Efter att  barnen har tänkt ut målet programmerar barnet med stöd av pedagog in koderna för att komma till målet.

- Vi dramatiserar och läser gamla sagor. Efteråt uppmärksammar vi gammaldagsa ord i sagan.

-Vi tillverkar gammaldags julpyssel som hängs i granen.

Utvärdering:

Se Utvärderingsmallen Arbetslaget.

Finns att läsa i enskilt dokument på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: