Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål BSK-Språk Åk1

Skapad 2017-11-24 09:53 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Lära bokstäver och skriva enkla ord; lyssna på sånger som handlar om dagar i veckan och månader; vi tittade på kort film som handlar om en dock figur som heter Skrutt och han upplever olika årstider/ vi pratade om naturen,om väder och skrivit korta ord och meningar.
Grundskola 1 Modersmål
Inom ämnet modersmål arbetar vi i årskurs 1 med bokstäver, bokstavsljud och enkla ord och meningar i både tal och skrift. Vi använder en lärobok "Pocetnica"- Min första övningsbok. Månader och månads beskrivningar. Berättelse och sagor. Årstider(höst) Familj och släkt. Ramsor och sånger med lek och rörelse.

Innehåll

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 1

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 1

Att läsa och förstå
Känner igen vissa bokstäver.
Känner till bokstävernas namn.
Kan bokstävernas namn och vet hur de låter på modersmålet, ljuder enstaviga ord.
Att samtala genom att använda ord och begrepp
Lyssnar när andra samtalar.
Uttalar orden på modersmålet, svarar på direkta frågor och använder enkla ord och begrepp.
Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.
Att skriva texter
Kopierar bokstäver.
Skriver sitt namn och några enkla ord på modersmålet.
Skriver enkla ord och meningar. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: