👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina känslor

Skapad 2017-11-24 10:20 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi vill stärka barnens självkänsla genom att ge dem förståelse för sina egna känslor och att alla känslor är lika viktiga. Vi vill stärka barnens sociala kompetens genom att ge dem förståelse för andra människors känslor.

Innehåll

Vad?

Känslor - vad är känslor? Hur kan man känna sig? Hur är man t.ex. arg, glad, ledsen, rädd etc.? Vi väljer ut några känslor: Arg, ledsen, glad, rädd och trygg till att börja med, men ser var barnen leder oss.

 • Normer och värden
 • Socialt samspel
 • Motorik
 • Integritet
 • Sinnesupplevelser

Varför?

Vi vill stärka barnens självkänsla genom att ge dem förståelse för sina egna känslor och att alla känslor är lika viktiga. Vi vill stärka barnens sociala kompetens genom att ge dem förståelse för andra människors känslor.

Hur?

Vi introducerar olika känslor och hur man kan se ut, låta, och vad det betyder. Vi läser böcker, målar, dansar om/till olika sinnesstämningar. Vi jobbar med känslokort, läser böckerna om "Vem" och arbetar med barnens egna ansikten och uttryck.

När?

Så ofta vi kan, på samlingar, i aktuell situation och låter projektet genomsyra verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016