👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 6 världsreligioner

Skapad 2017-11-24 10:58 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Tror alla människor på samma Gud? Hur ser det ut med tron i världen? Detta arbete om världsreligionerna kommer att ge svaret på bland annat dessa frågor.

Innehåll

Under de kommande sju skolveckorna kommer vi i SO läsa religionskunskap. 

Arbetsområde:

 • Vi repeterar samisk religion och religionshistoria.
 • Vi lär oss om hinduism och buddism. 
 • Vi diskuterar livsfrågor och etik och moral.

Målet för arbetsområdet är att eleverna ska:

 • få kunskaper om världsreligionerna
 • få förståelse om människors värderingar kan hänga samman med tro.
 • lära sig ord och begrepp knutna till arbetsområdet.
 • öka förmågan att diskutera och resonera kring religioners betydelse för människor.
 • Arbetssätt:
 • Undervisningen utgår från läromedlet PULS Religion 4-6 samt annat material som filmer och bilder.
 • Se på filmer om olika världsreligionerna Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism och  Judendom. 

 • Ha genomgångar, läsa och samtala om världsreligionerna och var de finns i världen.
 • Söka fakta och bearbeta olika texter om världsreligionerna.
 • Skriva egna faktatexter om världsreligionerna.
 • Göra jämförelser religionerna emellan.
 • Arbetet kommer att ske både enskilt och i grupp. Grupparbetet ska redovisas för övriga i klassen.

 

Redovisningsform:

 • Enskilt arbete om etik och moral. 
 • Skriftligt prov

Bedömning

Du ska:

 • kunna vilka som är våra fem största världsreligioner samt var vi kan finna dessa i världen.
 • kunna göra jämförelser och dra slutsatser mellan olika religioner.
 • kunna använda olika källor för att söka information och kunna värdera informationen du får.
 • kunna fakta om de olika religionerna
 • kunna visa din förmåga att förklara nya ord och begrepp. 
 • kunna resonera kring etik och moral i de olika religionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6