👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass

Skapad 2011-04-06 18:11 i Magnus Stenbocksskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i SVENSKA Magnus Stenbockskolan läsåret 2010/2011
Grundskola F
Genom lek och aktiviteter vill vi väcka din nyfikenhet för att läsa och skriva.

Innehåll

MÅLEN MED VERKSAMHETEN ÄR ATT DU SKA

Utöka ditt ordförråd

Prata inför andra

Upptäcka glädjen i det skrivna språket

Lyssna på andra

Vänta på din tur

Återberätta en handling

Beskriva ett föremål utifrån bildstöd

Använda digitala verktyg

i VERKSAMHETEN KOMMER VI ATT

Arbeta med TALA SKRIVA LÄSA LYSSNA :

Stavelser

Rim

Ljud

Alfabetsramsa

Ord

Meningar

Högläsning

Återkommande i grupp text samtala om sagor och deras budskap

Återberätta en saga eller händelse

Ta emot instruktioner i flera led

Läsinriktning

Skriva sitt namn

Vi gör det genom lek i

Samlingarna

Skapande aktiviteter

Musik

Idrott

Teman


Så här dokumenterar vi

Fotografera

Arbetsblad

Skriva på datorn och ipaden

Bilder och alster

Egna böcker i teman

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
    Gr lgr11