Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskriminering och kränkande behandling

Skapad 2017-11-24 12:39 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Syftet med denna PP om diskriminering och kränkande är att vi ska vara medvetna kring detta ämne, jobba förbyggande för att förhindra det

Innehåll

Strävansmål:

 • Målen är hämtade från läroplanen och finns bifogade på slutet av denna dokument.

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • förmågan att kommunicera med varandra 
 • förmågan visa respekt för varje individ och dess olikheter
 • förmågan att uppleva sitt eget värde
 • förmågan att ställa sig i andras situation
 • förmågan att synliggöra det som inte syns i barnens vardag på förskolan.

Genomförande/HUR:

 • medvetet arbete med att alla har olika behov
 • medvetet arbete kring olikheter
 •  

Vem/vilka:

Hela barn gruppen som består av 12 barn och två pedagoger. Barnen har en god förmåga att leka och samspela.Barnen behöver utmanas i deras kommunikations förmåga.

Förberedelser:

Vi pedagoger ska läser igenom  planen mot diskriminering och kränkande behandling, vara förtrogna om det som står i dokumentet. Medvetande arbetet med detta dokument under verksamheten. 

Aktiviteter:

 

 • böcker som synliggör olika livs förhållande
 • lyfta upp allas olika uppfattningar (lek, syn på olika saker mm)
 • spinna vidare om barns könsöverskridande eller uttryck

 

Efterarbete:

Vi  reflekterar  kring  detta dokument och hur har det funkat och hur har vi jobbat med det., för att sen i arbetslaget kunna reflektera kring och utveckla viadre

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: