👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken omkring oss

Skapad 2017-11-25 16:40 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Teknik
När du sätter ihop några papper med ett gem, tänker du då på att det är någon som vid något tillfälle uppfann gemet? Troligtvis inte! Det känns som en lätt uppfinning, men det har inte alltid funnits. Varför är det uppfunnet? Hur gjorde man innan gemet fanns? Och hur är det med pennan? Och tandborsten? Och hammaren? Allt detta är tekniska lösningar runt omkring dig och har uppfunnits av någon som har sett att det fanns ett behov. Detta kommer vi att prata mycket om när vi jobbar med Tekniken omkring oss!

Innehåll

När du är klar med detta arbetsområde kan du titta på en teknisk lösning och analysera den genom att föra resonemang om vilket behov den uppfyller. Du kan också reflektera över vad som fanns innan din tekniska lösning. Du kan ge exempel på hur tekniska lösningar kan ha både fördelar och nackdelar. Du kan utifrån ett behov fundera ut en teknisk lösning.

Du kan göra en enkel ritning i skala 2:1, 1:1, och 1:2, samt bygga en enkel modell efter en ritning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6