👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, sex och relationer

Skapad 2017-11-26 11:35 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Att leva tillsammans. Identitet och identitetsskapande i relationer till kön, sexualitet och livsstil.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen Svenska
Du kommer arbeta med kärlek,sex och relationer på olika sätt t ex diskutera filmer RFSU:s material "Sex på kartan",

Innehåll

 

"Sexualitet är något som på olika sätt berör alla människor i större eller
mindre omfattning under hela livet. I våra tankar, känslor och handlingar
upplever och förhåller vi oss till sexualiteten. Sexualiteten finns på så vis
inom var och en av oss, men uppträder också mellan människor – den har
en relationell dimension. Hur vi förstår och sorterar våra upplevelser och
föreställningar påverkas av det samhälle vi lever i. På så sätt har sexualiteten
både en individuell, en relationell och en social dimension.
Sexualitet handlar också om färdigheter. Hur vet man vad man vill?
Hur vet man vad någon annan vill? Förmågan att finna svar på sådana
och liknande frågor kräver reflektion och övning. "

Detta är taget från handledningen till "Sex på kartan" - ett nytt materiel från RFSU.

 

 Innehåll:  

 Vi arbetar med puberteten,

könsorganens anatomi,

vad händer i kroppen när man känner sexuell lust,

graviditet,

preventivmedel,

könssjukdomar,

abort,

sexuell läggning,

jämställdhet,

sexuella trakasserier,

kärlek, lyhördhet och ansvar

samtalar och diskuterar, uttrycker åsikter, framför och bemöter argument

 

 

Arbetssätt:

- Du kommer besöka Fredriksdals museum och få en guidad tur Kärlek, kropp och sex i slott och koja. Från 1700-talet till nutid.

- Du kommer träffa skolsköterskan Mia som pratar om puberteten, preventivmedel.

- Du kommer få diskutera innehållet i filmen Sex på kartan RFSU

- Du kommer diskutera filmer Titta sexbyrån Ur-skola

- Du kommer testa appen Privatliv.se

- Du kommer få arbetsmaterial med text och frågor

 

 

 

Bedömning kommer ske på:

- De kunskaper du visar muntligt vid genomgångar, filmer och diskussioner

- De svar du lämnar i arbetsböckerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9

Matriser

NO Sv SO
Kärlek, sex och relationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
könsorganens anatomi
 • NO  7-9
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
preventivmedel
 • NO  7-9
Eleven bidrar till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Eleven för enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
Eleven för välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
puberteten
 • NO  7-9
 • NO  7-9
Eleven bidrar också till resonemang omförebyggande hälsovård
Eleven för också enkla resonemang omförebyggande hälsovård
Eleven bidrar också välutvecklande resonemang omförebyggande hälsovård
ämnesspecifika begrepp
 • NO  7-9
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
kärlek, lyhördhet och ansvar
 • SO  7-9
Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor
åsikter, argument
 • Sv  7-9
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framföra egna delvis underbyggda åsikter och argument
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument