Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2017-11-26 12:05 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Ett arbet kring de vanligaste svamparna. Arbetet innehåller att tillsammans se på bilder och film om svamp. Vi ska studera samt undersöka riktiga svampar, och läsa och skriva texter om svamp. Vi ska träna på att gruppera, sortera och artbestämma svamp. Arbetet kommer ske enskilt och i grupp.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig spännande saker om våra vanligaste svampar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:
- namn på någon matsvamp och på någon giftsvamp
- svampens olika delar
- svampens livscykel

Hur ska vi lära oss detta?

-Vi ska tillsammans se på bilder och filmer.
-Vi ska läsa och skriva texter om svamp.
-Vi ska arbeta enskilt och i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

När vi är klara med arbetsområdet förväntas du:
- kunna namn på några av de vanligaste svamparna 
- kunna namnge svampens delar (hatt, ring, fot, strumpa, mycel)
- kunna svampens livscykel

Du får visa vad du kan genom att...

- skriva eller berätta om svampens delar.
- med bilder som stöd visa att du känner igen några svampar.
- kunna berätta hur det blir fler svampar (svampens livscykel)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Svampar

Behöver utvecklas
Uppfyller kunskapskraven
Sortera svampar i olika grupper
Du vet att det finns svampar i skogen.
Du vet att det finns ätliga och giftiga svampar.
Svampens delar
(hatt, fot, ring, strumpa, mycel/rottrådar)
Du känner till någon av svampens delar.
Du känner till de flesta av svampens olika delar.
Svampsorter
Du känner till namnet på någon svamp.
Du kan namnge några av våra vanliga svampar.
Svampens livscykel
Du behöver hjälp för att kunna berätta något om hur det blir fler svampar.
Du kan berätta hur det blir fler svampar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: