👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The United States

Skapad 2017-11-26 14:15 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
This project will contain the history of the US, geography, the constitution and linguistic differences Am English/Br English. You are also going to present an important/famous person, a place (city, state, tourist attraction), typical food or just about anything that you would like to find out more about.

Innehåll

Tema USA.

 Tidsåtgång: v 48 - 50 ht, v 2 vt och redovisning v 3.

V 48 ägnas åt en grundkurs där alla tar del av samma material och övningar.

V 49 aktuellt i USA idag och börja fundera på fördjupningsarbetet.

V 50 och v 2 fördjupning

V 3 muntlig presentation.

Redovisning:

Kunskapskontroller av historia, geografi och ordförråd under lektionerna.

Muntlig presentation av något du fördjupat dig i.

Kunna visa på likheter och skillnader Sverige - USA.

 

Uppgifter

  • Fördjupningsuppgift USA

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9

E
C
A
Läsa - reception
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala - produktion, interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.