Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2017-11-26 15:20 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Ska vi byta grejer med varandra? Mitt får mot din gris? Innan det fanns pengar bytte man saker med varandra. Men kanske inte den som hade grisen ville ha ett får. Då blev det krångligt! Människan uppfann pengarna för att göra det lite enklare för sig. Idag är pengar viktiga för alla i vårt samhälle. Men alla har inte lika mycket pengar och de ska räcka till mycket. I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om privatekonomi och hur samhällets pengar används.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna följande:
- förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar samt vad som påverkar den (t.ex. pengar in, pengar ut, olika tillvägagångssätt för att handla).
- förstå vad skatt är och hur den används i samhället.
- se samband mellan samhällets ekonomi och privatekonomi (det ekonomiska kretsloppet).
- förstå och använda ämnesbegrepp, t.ex. lön, bidrag, skatt, inkomst, skuld.
- kunna resonera om elevnära samhällsfrågor, t.ex. fickpeng och avgiftsfri skola.

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:
- läsa i läroboken.
- titta på ett avsnitt av Lyxfällan.
- lyfta och förklara ämnesbegrepp.
- diskutera i helklass och mindre grupper.
- göra arbetsblad, enskilt och tillsammans.

Uppgifter

 • Ekonomiprov

 • Ekonomiprov

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Ekonomi

--->
--->
--->
--->
Samhällsstrukturer
Du behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll. Ge exempel på någon skatt och vad den används till.
Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera. Ge exempel på skatter och vad de används till.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv.
Samband
Du behöver träna mer för att kunna beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället.
Eleven kan beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat och offentlig ekonomi, t.ex. skatt och barnbidrag.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi, med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.
Begrepp
Du behöver träna mer för att förstå och kunna använda begrepp.
Du använder några enstaka begrepp i rätt sammanhang.
Du använder begrepp i rätt sammanhang.
Du använder flera begrepp i rätt sammanhang.
Elevnära samhällsfrågor
Du behöver träna mer för att kunna föra ett enkelt resonemang om elevnära samhällsfrågor.
Du kan föra ett enkelt resonemang om elevnära samhällsfrågor. Ex: Du kan ge någon fördel/nackdel/orsak/konsekvens.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om elevnära samhällsfrågor. Ex: Du kan ge flera fördelar/nackdelar/orsaker/konsekvenser och förtydligar någon med hjälp av fakta/exempel.
Du kan föra ett välutvecklat resonemang om elevnära samhällsfrågor. Ex: Du kan ge flera fördelar/nackdelar/orsaker/konsekvenser och förtydligar dem med fakta/exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: