👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 3 åk 2

Skapad 2017-11-26 18:43 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Planering för matematik i åk 2.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.

METOD: Bestämmer värden av obekanta tal i likheter. Förstår och använder fungerande, skriftlig räknemetod för addition.

PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler

 

KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp.

 

BEGREPP: Förstår begreppen uppställning, växla, minnessiffra, marginal, hörn, cirkel, rektangel, metod, addera och subtrahera.

 
 

 Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

förstår och använder begreppen:

 

subtrahera, addera, metod, rektangel, cirkel, hörn, marginal, minnessiffra, växla, uppställning 

kan addera med hjälp av skriftliga metoder (uppställning).

kan subtrahera med hjälp av skriftliga metoder (uppställning). 

 kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt.

kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik del 3 åk 2

Taluppfattning i talområde 0 till 100:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd visa vilken siffra som är ental.
Jag kan med stöd tala om vilken talsort en siffra är.
Jag kan visa vilken siffra som är ental.
Jag kan visa vilken siffra som är tiotal
Subtraktion i talområde 0 till 100, ena termen ensiffrig:Addition med uppställning, talområde 0 till 100:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning.
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning och minnesiffra.
Jag kan räkna addition med uppställning och använder minnessiffra.
Subtraktion med uppställning, talområde 0 till 100:
 • Ma
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och växla.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och använder växling.
Problemlösning:
 • Ma
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja strategi och räknesätt som passar.
Jag kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Jag kan lösa text- uppgiften och förklara hur jag tänkt.