👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala, Kappa 6a ht 2017

Skapad 2017-11-26 21:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att lära dig att

 • beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D
 • jämföra och bestämma volymer av rätblock
 • mäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter
 • använda och göra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner
 • använda strategier vid problemlösning

Hur?

Vi kommer att arbeta praktiskt med att bygga figurer med centikuber, geoshapes och papper, samt med att rita dessa figurer.
Vi kommer också att använda uppgifter i läroboken. Grundkursen (blå) följs av Kurs 1 (grön) som innehåller lättare uppgifter för dig som behöver träna mera, och Kurs 2 (röd) för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar. Du kan välja att använda olika arbetsblad för att träna mer i skolan och hemma.
Vid första lektionstillfället i varje vecka får du en läxa som du lämnar in senast på fredagar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Planering

Undervisning/Område
Grundkurs
Kurs 1 (grön)
Kurs 2 (röd)
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta gärna också med
v 41-42
Geometriska kroppar
S 50-56
S 78
S 82
• Häfte ur MatteDirekt9 • Övningsblad 9-10
• Känna igen, namnge och beskriva egenskaper i 2D och 3D hos geometriska kroppar: rätblock, kub, pyramid, prisma, kon och klot • Rita figurer på prickpapper
V 43
Volym och area
S 57-60
S 79 uppg 88
S 83-84
• Övningsblad 11
• Beräkna volymen hos ett rätblock
• Rita utbredning av rätblock • Beräkna begränsningsarean hos ett rätblock • Mäta och beräkna volym av oregelbundna föremål
V 45-46
Enheter för volym och vikt
S 62-67
S 80-81
S 85
• Övningsblad 12-13
• Använda enheter för volym och vikt, samt byta mellan enheter
V 46-47
Skala
S 68-72
S 79
• Övningsblad 14-15
• Använda skala för att tolka ritningar och kartor • Använda skala för att göra egna ritningar och kartor
v 48
Repetition
S 89-92
S 86-88 S 73-74 S 77
- Skala 1 - Skala 2 - Rätblock 1

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om geometriska figurer i 2D och 3D och vinklar och visar det genom att använda begreppen i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om geometriska figurer i 2D och 3D och visar det genom att använda begreppen i välkända sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om geometriska figurer i 2D och 3D och visar det genom att använda begreppen i välkända sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att mäta volym och vikt med tillfredställande resultat. Du kan använda i huvudsak fungerande metoder för att beräkna volym av rätblock, samt för att använda och beräkna skala.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att mäta volym och vikt med gott resultat. Du kan använda ändamålsenliga metoder för att beräkna volym av rätblock, samt för att använda och beräkna skala.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att mäta mäta volym och vikt med mycket gott resultat. Du kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna volym av rätblock, samt för att använda och beräkna skala.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att de är möjliga att följa och ritar acceptabla geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt så att de är lätta att följa och ritar tydliga geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt och välstrukturerat och ritar geometriska figurer med god precision.
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.