👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2017-11-27 08:21 i Gylle skola Borlänge
Under detta arbetsområde kommer vi att repetera skillnaden mellan atomer och molekyler. Vi kommer också att lära oss mer om kemiska reaktioner både i människokroppen, i naturen och i labbet!
Grundskola 5 Kemi
I detta område kommer vi att jobba med kemiska reaktioner. Vi kommer att arbeta med skillnaden mellan atomer och molekyler. Vi kommer också att bygga en vulkan och undersöka vad som händer när man blandar vissa ämnen med varandra och vad den kemiska reaktionen blir.

Innehåll

Mål

Då vi arbetat med detta arbetsområde skall du känna till:

 • några fler ämnestypiska ord och begrepp.
 • skillnaden mellan atomer och molekyler.
 • skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar.
 • kemiska tecken för några av de vanligaste ämnena.

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att få:

* Genomgångar

* Diskussioner i lärgrupper

* Faktatexter

* Bygga en vulkan tillsammans med din lärgrupp

* Skriva rapport

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
 • din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av ämnestypiska ord och begrepp.
 • dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6