👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Opponering 9C

Skapad 2017-11-27 12:29 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
En opponering är ett seminarium där en uppsats eller ett examinationsarbete granskas inför en betygsättning. Detta tycker jag passar utmärkt till era konfliktanalyser som ni lagt ner så mycket arbete på!

Innehåll

På en opponering går man igenom andras uppsatser och pekar på styrkor och svagheter i dom. Vad kan bli bättre? Alla ska läsa och kunna diskutera samtliga texter men varje par (eller trio) har huvudansvar för en specifik text. 

 

När ni läser den text ni ska opponera (ha huvudansvaret för) på ska ni tänka på följande punkter:

 

 • Bakgrunden/Parterna/Händelsen. Är texten tydlig? Får ni den information ni behöver för att förstå konflikten?
 • Källorna/källkritiken. Är resonemangen tydliga? Håller ni med om dom eller har ni andra åsikter?
 • Lösningsförslaget. Hänger lösningen bra ihop med bakgrundsfaktan? Styrkor och svagheter med förslaget?
 • Formalia. Hur ser uppsatsen ut? Saknas någon del? finns det återkommande språkfel? 
 • Avsluta med en positiv sammanfattning.

 

När ni opponerar kommer först den gruppen som skrivit texten få en kort stund (Max 1-2 minuter) att påpeka om det är något de själva sett som borde ändras eller liknande.

 

Sedan kommer den ansvariga opponeringsgruppen hålla i opponeringen av uppsatsen.

 

Då inleder den gruppen med en snabb (max 2-3 minuter) sammanfattning av vad texten handlar om.
Sedan följer opponeringen där ni går igenom de punkter som står här ovan.
När ni diskuterar en text vill jag att ni håller en trevlig ton och inte bara kommer med negativa saker utan försök peka på styrkor och ha en konstruktiv inställning när ni kommer med förslag på ändringar. 


Här nedan ser ni vilken text er grupp har huvudansvar för. Texterna återfinns i "Uppsatserna". Tänk på att ni ska läsa ALLA texter och inte bara den ni ska opponera på. Men ni ska såklart inte kunna vara lika deltagande på de andra texterna som den ni har ansvar för. 

 

 • Adam, Eric & Nora - Cajsa & Emma
 • Cajsa & Emma - Anna, Carin & Wilma
 • Anna, Carina & Wilma - Emil & Ragnar
 • Emil & Ragnar - Jonathan C & Malek
 • Jonathan & Malek - Einar & Jonatan
 • Einar & Jonatan - Elias & Oscar
 • Elias & Oscar - Alma, Disa & Sahar
 • Alma, Disa & Sahar - Elon, Neil & Hjalmar
 • Elon, Neil & Hjalmar - Katio, Jono & Miro
 • Kaito, Jono & Miro - Annie, Alice & Tora
 • Annie, Alice & Tora - Adam, Eric & Nora

 

Detta innebär alltså att tex Adam, Eric & Nora opponerar på (läser och granskar extra noga) Cajsa & Emmas text. Osv.

 

Uppgifter

 • Uppsatserna

Matriser

Sh
Opponering

E
C
A
Samhällsstrukturer
Kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Undersöka och beskriva samband inom och mellan strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Individ och samhälle
Föra resonemang kring hur individer och samhällen påverkar varandra
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällsfrågor
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkt
Uttrycka ståndpunkt och underbygga med argument
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheternas innebörd och exempel på hur de kränks
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Demokratiska värden och processer
Kunskaper om demokratiska värden och processer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information och källor
Söka information och använda källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.