Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2017-11-27 12:37 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi
Här får du lära dig grunderna i kemin.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • genomgöra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • några ämnens olika egenskaper.
 • vad en atom är och hur de är uppbyggda
 • vad en molekyl är.
 • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning.
 • vad en kemisk förening är.
 • det periodiska systemet
 • vad en kemisk reaktion är och kunna skriva några enkla formler.
 • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser.
 • vad en blandning är
 • olika sorters blandningar och deras egenskaper
 • olika lösningsmedel
 • olika separationsmetoder

 

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas, smälter, stelnar, blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, centrifugera, destillation, kromatografi, 

Arbetssätt

Genomgångar

Uppgifter – enskilt och i grupp

Film

Samtal och diskussion

Laborationer.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa kunskaper om materiens uppbyggnad: hur du kan förklara och visa samband. 
 • Använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller.

 • använda utrustning under laborationer.

 • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport.

 • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta.

Bedömningen baseras på:

 • Samtal och diskussioner under lektionstid.

 • Utförandet av laborationer.

 • Laborationsrapporter.

 • Prov , datum bestämmer vi tillsammans.

Matriser

Ke
Matris Kemi

lägre
högre
Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållande vis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: