👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 48 Kometen

Skapad 2017-11-27 13:25 i Diamantens Förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

Varför / mål / syfte

Lpfö98 Rev. 2016

Vårt syfte är att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Vad / När / Vem ? Iwona Admira  ansvarar för  skapandet. Helene ansvarar för stationen på onsdag och skogs runda på torsdag/Dalila skapande med lera/Susanne sagostund

Vad ska dokumenteras? Vad är det som intresserar barnen när vi erbjuder olika miljöer?
När ska vi dokumentera? Under hela dagen, men särskilt när vi har olika aktiviteter i smågrupper.

Dokumentationsverktyg: Ipads, digital kamera, barnens teckningar, pedagogens anteckningar

Vem dokumenterar? Hela arbetslaget

Vilka spår av förändrat kunnande vill vi se i barngruppen? Stora barn: Att använda olika tekniker för att skapa nyckelpigor. Utmana barnen vidare efter deras intresse.

Småbarn: att barnen känner igen de vanligaste småkryp i närmiljön, visar respekt för dem och lär sig att använda förstoringsglas. Att reflektera över sin hörsel.

Aktiviteter för vecka 48

Måndag: Småbarn: Susanne har sångsamling och motorik med småbarnen och stora barnen. Utevistelse för de stora barnen.

Tisdag:  Småbarn skapande verksamhet med lera - Sagostund  /Utevistelse på gården med olika stationer för stora barn

Onsdag: Stationer om småkryp på gården, använder förstoringsglas (småbarn)/Skapande inne (stora barn)

Torsdag: Går till skogen och tar med oss ljud (småbarn) /Skapande (stora barn)

Fredag : Utevistelse (stora och småbarn)