👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikspanarna år 5

Skapad 2017-11-27 13:38 i Hannaskolan Grundskolor
Vi använder oss av Teknikspanarna som material.
Grundskola 5 Teknik
Nu ska vi undersöka tekniska lösningar i vardagen och bli både teknikspanare och uppfinnare!

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska få

 • lära dig om tekniska lösningar och hur de förändrats över tid.
 • identifiera problem och komma på egna lösningar.
 • rita skisser på dina lösningar.
 • Fundera över för- och nackdelar med användning av olika material i en uppfinning.

Arbetssätt

Du kommer att vara Teknikspanare några veckor då du ska göra skisser på tekniska lösningar, kolla tekniska lösningar som du har runt omkring dig och ta reda på hur tekniska prylar utvecklats över tid. Vi ska även lära oss hur företag gör vid utveckling och försäljning av produkter.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • Behov
 • Design
 • Funktion
 • Produktion
 • Försäljning

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv i samtal och övningar på lektionerna kring teknik.
 • lämna in stenciler till mig innehållande skisser, tankar kring material, teknikhistoria m.m.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6