Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalite och utveckling i förskolan språklig och komunikativutveckling Gråsparven HT-17

Skapad 2017-11-27 14:29 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi är närvarande pedagoger och pratar med barnen om vad de gör, sätter ord på vad de yngre barnen gör som inte kan uttrycka sig själv. Vi använder TAKK som förstärker barnens språk. Vi har sångsamlingar, sagosamlingar både med rekvisita och flano bilder. Vi har böcker tillgängligt för barnen så att de kan sitta och titta i böcker och på de senaste veckorna har vi märkt att barnen kommer med böcker och ber oss läsa för dem.

Vi arbetar med läslyftet och har delat in barnen i 2 grupper där vi valt böckerna "Grodan och främlingen" till de äldre barnen och "Babbas saker" till de yngre barnen. Böckerna läser vi på olika sätt med både rekvisita, flanobilder och ser på bilderna på apple tv där vi fotat av bilderna.

Vårterminen 2018

Utifrån pedagogernas observationer i barngruppen har vi valt att byta böcker till "En kompisbok för de yngsta; Säg förlåt" av Linda Palm och Lisa Sollenberg och "Pinos bondgård" av Kenneth Andersson, Eva Pils och Agneta Norelid. Vi har valt dessa böcker på grund av att vi vill främja barns förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler och ömsesidig respekt för varandra.Vi har använt oss av sagor som tar upp kamrat relationer oss sett filmer om det. Barnen har fått reflekterat om vad de har sett och lyssnat på

Vi är närvarande pedagoger och pratar med barnen om vad de gör, sätter ord på vad de yngre barnen gör som inte kan uttrycka sig själv. Vi använder TAKK som förstärker barnens språk. Vi har sångsamlingar, sagosamlingar både med rekvisita och flano bilder

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi fortsätter vara närvarande pedagoger och fortsätter vårt arbete med barnens språkutveckling. Introducera fler TAKK tecken i vår kommunikation med barnen. Börja att använda mer  rim och ramsor i vår verksamhet.

Vårterminen"018

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med läslyftet och vi har planer på att börja samarbeta med Duvan i ett nytt sagoprojekt om en saga som vi bestämmer tillsammans. Vi tänker att de äldre barnen kan visa omsorg och hänsyn till de yngre barnen och att de yngre barnen kan  imitera som i sin tur leder till deras utveckling.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
171124
Nivå 6
180608
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: