👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik Koltrasten

Skapad 2017-11-27 14:31 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Nivå 4

Genom att vi är aktiva i Grön flagg samt att vi fortsätter att arbeta aktivt med återvinning tillsamman med barnen. Barnen har varit med på återvinningsstationen och sorterat materialet. Vi har även en mindre sopstation inne på avdelningen där barnen sortetar i den vardagliga verksamheten. En dag i veckan har vi haft samling riktat mot grön flagg arbetet.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

* Ta in mer teknikmaterial samt använda vårt vattenbord till att fylla med makaroner där barnen kan använda decilitermått och litersmått och använda tekniska begrepp i den vardagliga verksamheten.

* Använda luppar utomhus och inomhus.

 

Vårterminen 2018

Nivå 5

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6