👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Vardagsliv"

Skapad 2017-11-27 14:51 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
När ett barn kan rimma innebär det att barnet har förmågan att se formsidan av ett ord istället för betydelsen. Då börjar man bli fonologiskt medveten och kan fånga även ljudstruktur, melodi och rytm.
Grundskola F Matematik Samhällskunskap Svenska
Genom vårt tema skapar vi en förståelse för saker och situationer vi ställs inför i vårt vardagliga liv. Vad är viktigt och behöver finnas för att vår vardag ska fungera?

Innehåll

Hur kommer vi att presentera detta?

Vi skapar dagliga och lustfyllda tillfällen för att leka in kunskaper om vad som behövs i vår omvärld. I lekens form tränas barnens visuella och auditiva förmåga. Vi startar upp vårt tema genom att diskutera vad som behövs för att en affär ska fungera. Barnens inflytande bestämmer vilken typ av affär man vill ha.

Vilka yrken krävs?

Vad behöver man för utbildning för att arbeta i affär?

Vad kan man köpa i affärer och vad ska finnas i vår affär?

Hur får man pengar som man kan handla för?

Vilka valörer finns?

Möjlighet att utveckla detta tema finns om barnen visar intresse för andra saker i vår omvärld som t.ex bank, polisstation, resebyrå och vårdcentral.

Möjlighet finns att utveckla temat inom andra yrkesområde.

 

Arbetsmaterial

Vi samlar material till vår mataffär som t.ex. mjölkförpackningar, äggkartong, schampoflaskor och ketchupflaska. Vi tillverkar kakor, frukt, pizza, glass och klubbor utav trolldeg som vi sedan målar.

Barnen får diskutera fram priser på varor samt prismärka dem med streck/staket och siffror. Barnen får sortera vårt material och ställa det i vår affärshylla. Barnen får en kurs om hur man hanterar en kassaapparat.

Barnen får tillverka egna plånböcker att förvara sina pengar i.

Fattar gemensamma beslut genom demokrati.

Barnen bekantar sig med svenska pengar.

Vi leker fram kunskaper om hur en affär och andra saker i ens omgivning fungerar.

 

Mål till dig som elev

Lära dig att sortera varor i grupper.

Lära dig att se skillnad på svenska pengar.

Lära dig hur tal ser ut i skriftspråk, 1-20.

Lära dig tecken för addition, subtraktion och summa.

Lära dig hantera nål och tråd samt sy enkla stygn.

Lära dig att avläsa bilder och symboler på de olika förpackningarna i affären.

Matteord som till exempel uppskatta, rimligt, lika mycket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -