👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Miljö och material Koltrasten

Skapad 2017-11-27 15:12 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Miljö och material

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Nivå 4

* Fortsätta använda pictogram samt TAKK.

* Under nästa termin kommer vi inte att tillåta att barnen får ta med egna leksaker hemifrån. Detta på grund av att vi strävar efter en giftfri förskola samt att det skapar konflikter för barnen.

* Fortsätta att nyttja avdelningens alla vrår för att dämpa ljudnivån.

* Barnen har tillgång till lärplatta där det finns pedagogiska appar inom förskolans strävansmål.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Nivå 4

* Vi har köpt in material till barngruppens behov.

* Skydda och bevara barnens pågående lek genom att det är ok och tillåtet att säga nej till kamrat om leken redan pågått ett tag. Därför krävs det att pedagoger finns närvarande. Prata med barnen kring våra umgängesregler som dom själva varit med att införa.

 

Vårterminen 2018

Nivå 4

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6