👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallons och Lingons miniröris

Skapad 2017-11-27 16:12 i Bräcke förskola Kungälv
Vi jobbar med Miniröris.
Förskola
Varje vecka erbjuds barnen Miniröris i 2 olika grupper

Innehåll

 

Så här tänker vi kring miniröris på Hallon och Lingon

Mål: Känna glädjen att röra sig och ha roligt tillsammans

Syfte: Vi tränar rumsuppfattning och kroppsuppfattning. Vi tränar olika matematiska begrepp och vi  fär känna takten.

Metod: vi delar upp barnen i 2 halvgrupper. Barn födda 2013 - 2014

Vi kommer att använda oss av Friskis och Svettis ”miniröris ”och Klara skivan, samt olika redskap som ärtpåsar, bollar, olika symbol former som kvadrat, cirkel mm,( som man kan stå på) hinderbana och danslekar. Vi tränar också munmotoriken. 

 Alla deltar utifrån sig själva men vi uppmuntrar alla att delta. Det ska vara roligt och lustfyllt!

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016