👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och tryck 2

Skapad 2017-11-27 16:27 i Nannaskolan Uppsala
Kraft och tryck
Grundskola 7 – 9 Fysik
Här ska vi fundera över vad en kraft är och hur vi och vår omgivning påverkas av krafter. Dessa krafter orsakar tryck och vi ska även klura ut vad som ger högt och lågt tryck och vad man kan ha för nytta av att veta det.

Innehåll

Mål:

 • Eleven ska kunna beskriva och förklara följande:
 • Några olika typer av krafter
 • Hur vi mäter krafter
 • Hur vi påverkas av gravitation
 • Sambandet mellan vikt och tyngd
 • Vad tryck är
 • Hur man mäter/ räknar ut tryck
 • Hur tryck uppkommer och fungerar i fasta, flytande och gasformigt material
 • Hur vi använder kunskapen om tryck i vardagen
 • Växthuseffekten och dess konsekvenser för livet på jorden

Grovplanering:

Momentet tar ca. 6 veckor

v.13 Start rörelse och kraft s.168-175 (s. 115-118)

v.15 Friktion, tyngdpunkt, frittfall och tröghet s. 176- 168), ( s.119-127,)

v. 16 Start Tryck, 7.1 tryck på fasta material 198-202 (135-137)

v.17 7.2, 7.3 Tryck i vätskor tryck i gasers.s.203-212(s. 138-142),

V.18 Tryck (1 lekt)

v.19 Repetition och prov s.172-177,198-217,(117-119, 135-147)

 

 

Bedömning:

Laborativt arbete och dokumentation

Prov BD 9/5

Muntliga diskussioner, argumentationer och förklaringar

 

Material att läsa till provet:

Läroboken: prov s.172-177, 198-217,(117-119, 135-147)

Power point

Anteckningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik åk 7-9 Nannaskolan mall

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonera om hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.