Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott, rörelse och hälsa vt åk 6 Vikmanshyttan lå 17-18

Skapad 2017-11-27 17:11 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Du kommer att få röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt samtala om och använda rätt begrepp kring rörelse och motion.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under vårterminen ska vi fortsätta träna olika grovmotoriska rörelser i lekar, bollsporter, idrotter och dans samt träna på att kunna sätta ord på och använda begrepp rätt inom ramen för rörelse. Vi ska också öva på att orientera oss i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet syftar till att tydliggöra hur vi rör oss, vad som händer i kroppen och hur det känns. Vi kommer att variera rörelseformerna så att lek och grovmotorik får plats inom området.

Konkretisering av mål/Centralt innehåll

 

Undervisningens innehåll

Erbjuda en mängd olika former av rörelseövningar i grupp och enskilt. Att få prova på att använda redskap i vissa övningar och med kroppen som redskap i andra. Att reflektera över hur kroppen känns och reagerar på rörelse. Prata om vikten av att vara fysiskt aktiv och vikten av att värma upp och stretcha. Att röra sig i takt till musik.

Arbetssätt

Planerade lektionspass utom- och inomhus med fokus på rörelseövningar enskilt eller i grupp samt teorilektioner med samtal och reflektioner kring olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Planering

Vi kommer att arbeta med olika redskap, lekar och idrotter där du kan visa att du anpassar dina rörelser efter omgivningen. Rörelser i takt till musik kommer vi också att öva.

I grupper kommer vi både muntligt och skriftligt att samtala om fysisk aktivitet och olika träningsformer.

Bedömning

Kontinuerlig bedömning under lektionerna och vid provtillfällen.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott, rörelse och hälsa vt åk 6 Vikmanshyttans skola lå 17/18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lekar, spel och idrotter
Kunna delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten. Eleven visar förmåga att ta emot och följa regler. Eleven visar förmåga att förstå betydelsen av gemensamma regler. Eleven visar förmåga att växla roller i aktiviteten. Kasta, fånga, springa.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan vara med i lekar och spel i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar och spel i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar och spel i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Redskap mm
Kunna delta i idrotter, te x redskap, som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar sina rörelser till aktiviteten. Eleven visar förmåga att använda sig av och variera de motoriska grundformerna. Eleven visar förmåga att förstå att en förutsättning för att kunna genomföra aktiviteten är att variera sina rörelser. Hoppa, springa, stödja, balansera, krypa, åla, hänga, klättra, rulla.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan vara med i idrotter, t ex redskap. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i idrotter, t ex redskap. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i idrotter, t ex redskap. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Rörelse till musik och i danser
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm. Eleven visar förmåga att delta i olika aktiviteter och rörelser till musik och i danser. Eleven visar förmåga att pröva på olika rörelser till musik och i danser samt dansers regler. Eleven visar förmåga att ta hänsyn till kamrater i rörelser till musik och i danser.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Simma
Kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du har än inte visat att du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Upplevelser av fysisk aktivitet
Kunna samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om . Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om . Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om . Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Natur och miljö
Kunna genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du har än inte visat att du kan.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Orientera
Kunna orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Kunna ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Nödsituationer vid vatten
Kunna samtala om hur vi bör hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap under olika årstider. Kunna delta i aktiviteter kring isflak, förlängda armen och andra vattenövningar.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Egen planerad idrottsaktivitet
Hålla i en egen lektion/del av lektion. Innan passet gör du en planering
Du har än inte visat att du kan genomföra en lektion/del av en lektion.
Du kan göra en enkel planering och genomföra en lektion/del av en lektion på ett enkelt sätt.
Du kan göra en utvecklad planering och genomföra en lektion/del av en lektion på ett utvecklat sätt.
Du kan göra en välutvecklad planering och genomföra en lektion/del av en lektion på ett välutvecklat sätt.
Skidåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Skridskoåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: