👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola hem pysselkväll

Skapad 2017-11-27 18:58 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Pysselkväll/föräldramöte/samarbete förskola hem
Förskola
Vi ska bjuda in barnen och föräldrarna att tillsammans med oss pyssla, fika och umgås.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi har endast haft föräldramöte med de som ska inskolas i höst. Vi vill ge föräldrar möjlighet att se och fråga om verksamheten och dessutom ge barnen möjligheter att visa sina föräldrar det de gjort här på förskolan utan att föräldrarna har bråttom hem. Vi vill också ge föräldrar och barn tid att umgås tillsammans. 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vi vill uppnå tillitsfulla och positiva relationer med familjerna. 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Genom att vara med när barn och föräldrar pysslar och fikar och samtala om verksamheten och lära känna varandra under vardagliga former. 

Vi ska baka en kaka tillsammans med barnen, som vi bjuder på under pysselkvällen. Vi tänker också bjuda på smörgås med ost, vatten, mjölk, te, kaffe. 

Varje pedagog förbereder ett pyssel och ansvarar för att visa detta i tal och bild under kvällen. 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Det var få familjer som kom. En fjärdedel var sjuka. Trots att vi informerat genom brev till hemmen och på vår anslagstavla var det flera som missat att det var. Dock kom också flera av dessa trots kort varsel. 

Vi upplever att målen nåtts, gentemot de familjer som kom. 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

Vi upplevde att de som kom var nöjda. Det kändes trevligt och de tog sig tid till alla aktiviteter och att titta runt på avdelningen tillsammans med sitt barn och samtala med oss. 

Samtalen mellan familjerna hade vi önskat var fler. 

Kopplingar till läroplanen

  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
    Lpfö98 Rev. 2016