👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2017-11-28 07:59 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Nu ska vi arbeta med instruktioner. Vi kommer att läsa och skriva instruktioner.

Matriser

SvA
Instruktion

Rubrik 1

Jag har inte riktigt nått fram ännu
E
Jag har klarat kunskapskraven för E
Jag är på väg att nå kunskapskraven för betyget C
Jag når kunskapskraven för C
Jag är på väg att nå kunskapskraven för A
A
Jag når kunskapskraven för A
Aspekt 1
Skriva texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du skriver en instruktion där innehållet framgår och du följer i huvudsak en instruktions struktur.
Du skriver en instruktion där innehållet framgår och du följer relativt väl en instruktions struktur.
Du skriver en instruktion där innehållet framgår och du följer väl en instruktions struktur.
Ny aspekt
Skriva texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du skriver med ett enkelt språk. Du använder dig av imperativformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du skriver med ett utvecklat språk. Du använder dig av imperativformer på ett fungerande sätt.
Du skriver med ett välutvecklat språk. Du använder dig av imperativformer på ett välfungerande och effektivt sätt.
Ny aspekt
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du gör tydliga bilder till din instruktion som förstärker, förtydligar instruktionens budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör tydliga bilder till din instruktion som förstärker, förtydligar instruktionens budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Du gör tydliga bilder till din instruktion som förstärker, förtydligar instruktionens budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Ge omdömen om och bearbeta texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du ger enkla omdömen om en kompis instruktion gällande innehåll, språk och uppbyggnad. Du kan efter respons bearbeta din instruktion på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen om en kompis instruktion gällande innehåll, språk och uppbyggnad. Du kan efter respons bearbeta din instruktion på ett fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen om en kompis instruktion gällande innehåll, språk och uppbyggnad. Du kan efter respons bearbeta din instruktion på ett välfungerande sätt.