👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folk i Sverige

Skapad 2017-11-28 09:18 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Cirka var tionde person som bor i Sverige i dag är född i ett annat land eller har en förälder som är född utomlands. Många talar andra språk än bara svenska och har andra vanor. Att lämna sitt land kan innebära något nytt, fyllt av längtan och förväntan. Men, det kan också innebära sorg, förtvivlan och hemlängtan. Flera av Sveriges folkgrupper har bott här i hundratals år. Hur är det att komma till Sverige?

Innehåll

Folk i Sverige

 

Centralt innehåll:

 

- Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

- Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

- Immigration till Sverige förr och nu.

- Integration och segregation i samhället

 

Kriterier:

 

Eleven kan föra …. resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och  påverkar varandra och beskriver då…. samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då…. samband med … underbyggda resonemang.

 

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med…. resonemang och… underbyggda argument och kan då växla mellan olika perspektiv.

 

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett välfungerande sätt

 

Bedömningsuppgift 12/1-2018

Vad är orsaken till, följderna av och lösningarna på, segregationen mellan olika folkgrupper i vårt land?

 

Här får du lite tips om hur du kan lägga upp taktiken för dina svar. 

Du får också tips på hur du kan börja meningar:

 

1. Börja med att förklara vad man menar med begreppet segregation

- Med ordet segregation menar man att…
- Ordet segregation betyder… och…

 

2. Berätta om orsaken till segregation

- Segregation beror på…
- Anledningar till segregation kan vara…
- Det finns olika anledningar till att samhällen blir segregerade, till exempel…

 

3. Vilka konsekvenser kan segregation få?

- När ett samhälle är starkt segregerat finns det risk för att…

- Konsekvenserna av ett segregerat samhälle är till exempel att…

 

4. Hur kan man lösa problemen med segregation?

- För att komma tillrätta med problemen kan man....

- I stället för att.... kan man försöka

 

Arbetsmaterial:

Läroboken SO-S sid 19-37 med tillhörande uppgifter.

Gleerupsportalen - avsnittet som heter ”Utmaning för städer - ökad segregering

studi.se - Filmer

Tidningsartiklar

Matriser

Sh
SO: Bedömning av bredd och djup. Sh

Rubrik 1

På väg mot målet
E
Deltar och genomför.
Producerar.
C
Aktiv och medveten.
 Anpassar och bearbetar
A
Agerar och utvecklar.
 Har finess och variation.
Vad bedöms? Bedömningsaspekter
På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd Kvantiteter
Få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Kunskapens djup Kvaliteter
Få och korta exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att..."
Fler och längre exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att det kan påverka - så att ..." Du använder ofta ord som ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” o s v.
Många och långa exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att ..
- En annan konsekvens är ...
- En lösning skulle kunna vara att ... - därför att" "det beror i sin tur på att”, ”gemensamt för dem är" - "det beror på" - "vilket orsakats av” osv.