Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld och brand

Skapad 2017-11-28 09:24 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Kemi
Att sitta och titta in i en sprakande brasa i öppna spisen är härligt. Men att se ett hus brinna ner är hemskt. Elden kan vara både en vän och en fiende beroende på vilken kontroll vi har över den. Under det här området får du lära dig hur eld fungerar så att det blir lättare att förstå hur du ska handskas med den på ett bra sätt. Och så får du fundera på: Vart tar det som brinner vägen?

Innehåll

Kopplingar till kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med det här området skall du:

 • Kunna ge exempel på olika material som brinner
 • Kunna ge exempel på några olika anledningar till att bränder uppstår
 • Kunna berätta vilka tre saker som behövs för att något skall börja brinna - Brandtriangeln (värme, syre, brännbart ämne)
 • Kunna hur man ska bete sig om man upptäcker en brand
 • Kunna ge exempel på hur man släcker en eld (kväva, kyla ner, ta bort)
 • Kunna förklara vart det som brinner tar vägen
 • Kunna använda dig av viktiga begrepp för området så som; förbränning, brandtriangeln, kväva, kyla ner, brandsläckare

 

Undervisning/Arbetssätt

Vi lär oss genom att vi:

 • Läser faktatexter (Häftet: En olycka händer så lätt) och ser på film
 • Har gemensamma genomgångar och diskussioner där vi ställer och svarar på frågor
 • Besök av en brandman från Räddningstjänsten
 • Kontinuerligt dokumenterar det vi gör
 • Klassrumslaborationer

Bedömning

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 • Förstå och använda dig av de viktiga ord och begrepp du lärt dig som är specifika för området
 • Diskutera och tolka information inom området
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Förstå och tolka de resultat du får ta del av vid laborationerna

 Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: