Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala, läsa och skriva, årskurs 4

Skapad 2017-11-28 09:48 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Modersmål, årskurs 3. Ungerska
Grundskola 4 Modersmål
På modersmålslektionerna komma vi att jobba med : - diskutera, berätta, återberätta, samtala - skriva - läsa - den ungerska kulturen - jämföra det svenska och det ungerska språket

Innehåll

 

Muntligt berättande:

Arbetssätt:

Bilder av berättelse, bildserier: ordna bilderna och berätta historien.

Lyssna på, återberätta och bearbeta texter, berättelser, sagor och berättade dikter, film. (Lärarens uppläsning, tecknade filmer.)

Rollspel med utgångspunkt av lästa berättelser.

Samtal och diskussioner med koppling av lästa texter. 

 

Strategier för att skriva olika typ av texter:

Mål:

 • skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • känna till de olika texternas typiska drag,
 • skriva med ett varierat språk (synonymer),
 • stava så läsaren förstår vad du menar,
 • använda rätt skiljetecken på rätt plats,
 • forma meningar med språkriktighet,
 • skriva med målande språk,
 • skriva med röd tråd,
 • välja ut och sammanställa information, 
 • förstärka dina texter med bilder, 
 • ge omdömen om texter, 
 • omarbeta dina texter enligt feedback från kamraterna och läraren. 
 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med ett antal uppgifter för att undersöka olika texternas typiska drag och träna skrivandet. 

Textens struktur: Inledning, problem, lösning, avslutning 

Sakprosa: Gör faktabok (din familj, kroppen, ansiktet, djur, frukt, grönsaker fåglar, blommor, klädesplagg, blommor eller enligt elevernas val).

Faktatexter om Ungern, Karta: Ungern och Europa Rita karta om Ungern, É, D,K, Ny,

Intervjua din kompis/mamma/pappa, skriv om dem.

Berättande text: Bildserier: ordna bilderna och berätta historien. Skriv historien.

Vad säger karaktärerna i historien? Skriv i pratbubblorna. På pappret eller Appen Book creator.

Återgivande text: skriv om jullov, din födelsedag. Skriv dagbok.

Skriva brev, julhälsing.

 

Strategier för att förstå och tolka olika typer av text

Mål:utveckla din läsförståelse:

- urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

-utveckla din förmåga att dra slutsatser

- utveckla olika lässtrategier

- läsa högt med inlevelse

-diskutera innehållet i en text med kamrater

 

Arbetssätt:

Läsa skönlitteratur, lyrik, sagor och myter

Läsa berättande och poetiska och faktatexter för barn, läsförståelsefrågor.

Läsa barnböcker, kapitelböcker

 

 

Traditioner och högtider:

Traditioner i Ungern i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Nationaldagar,

Jul- och påskfirandet under advent läsa, prata, sjunga, lyssna på musik och pussla till koppling till jul.

Påsk

Tittat på karta om Ungern. 

 

Grammatik:

Interpunktion, stavningsregler för vanligt förekommande ord.

Uttal och betoning i svenska och ungerska.

Ordbok

 

Läromedel

OFI kísérleti tankönyvek, 2. osztály

Lättlästa böcker som jag lånar ut

Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék, Velem mindig történik valami, Már megint

Nyíri Istvánné: Szövegértés fejlesztő gyakorlatok 2. oszt (som läxor)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: