👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition & Subtraktion åk 4

Skapad 2017-11-28 09:51 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du behöver bara läsa texten i fet stil för att förstå vad du ska kunna och göra.
Grundskola 4 Matematik
Fram till jul kommer du att arbeta med addition och subtraktion. Du kommer att få prova på olika strategier för att lösa både additions- och subtraktionsuppgifter och därigenom bli säkrare på dessa. Vi kommer även att arbeta med additions- och subtraktionstabellerna och huvudräkningsstategier.

Innehåll

Avsnitt 1

Pedagogisk planering – Matematik – Addition och subtraktion

Syfte

Du tränar dina förmågor att…

 • Problemlösning
 • Matematiska begrepp
 • Välja metod
 • kommunikation och resonemang

 

Centralt innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal [...], huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder [...]. Metodernas användning i olika situationer.

 

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­uppgifter inom aritmetik, [...] med tillfredsställande resultat.

 

 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, [...] med gott resultat.

 

 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, [...] med mycket gott resultat.

 

Konkretisering av kunskapskrav

 •  olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000
 •  olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000
 • sambandet mellan addition och subtraktion

Vad kan vi redan om addition och subtraktion?

Vi vet att…

 • addition är samma sak som plus
 • subtraktion är samma sak som minus
 • båda är räknesätt
 • man lägger ihop tal med addition
 • man tar bort med subtraktion
 • plustecknet ser ut såhär: +
 • man måste ha ett likhetstecken =
 • minustecken ser ut såhär: -
 • de används i matte
 • man kan få plus och minus till samma svar, ex 30-10=20 och 20+10=30
 • man räknar ut plus och minus
 • det blir alltid ett svar
 • plus och minus är räknesätt
 • man räknar
 • man måste tänka för att klara
 • vi kan räkna från 1-100
 • man kan räkna ut på olika sätt
 • det sk vara samma summa på båda sidor om likhetstecknet
 • räknar matte
 • addition och subtraktion används till bla bakning
 • vi kan algoritmer för addition och subtraktion
 • det går snabbare att räkna i huvudet än på fingrarna
 • kan dubbelkolla subtraktionsuppgifter med addition
 • måste vara likhetstecken
 • addera och subtrahera talsorter för sig
 • addition och subtraktion måste komma ihåg

 

Vad behöver vi lära oss (för att uppnå kunskapskraven)?

 • Vi behöver automatisera första och andra additions och subtraktions 
 • Vi behöver öva på adekvata matematiska ord, t.ex summa, term, differens.
 • Vi behöver bli säkra på algoritmer.

Undervisning

 • Mattebok
 • Mattelekar & mattespel 
 • Mattestenciler med algoritmer för både addition och subtraktion
 • Genomgångar
 • Diskussionsuppgifter

 

Bedömning

 • Du ska muntligt med hjälp av expertorden kunna berätta hur du gjort för att räkna ut en additions- och en subtraktionsuppgift.
 • Du ska visa att du kan välja en hållbar metod för att räkna ut en additions- och en subtraktionsuppgift.
 • Du ska visa att du har automatiserat första och andra additions- och subtraktionstabellen.

Såhär ska jag visa vad jag lärt mig

 • Du ska muntligt förklara hur du gjort för att räkna ut en additionsuppgift.
 • Du ska muntligt förklara hur du gjort för att räkna ut en subtraktionsuppgift.
 • Du ska skriftligt visa att du kan välja hållbara metoder för att räkna utuppgifter.
 • Du ska visa en progression vid första och andra additions- och subtraktionstabellen (2 min).

Expertord

- minnessiffra
- plustecken
- minustecken
- likhetstecken - lika mycket som
- addition - addera
- subtraktion - subtrahera
- term
- summa
- växling
- skillnad - differens 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Addition & Subtraktion

Ny nivå
Ny nivå
Kommunikation/matematiska ord
Addition
Du kan inte förklara hur du löser en additionsuppgift med hjälp av matematiska ord.
Du har visat att du kan förklara hur du gör för att räkna en additionsuppgift med hjälp utav något matematiskt ord
Du har visat att du med hjälp utav de flesta matematiskta ord kan förklara hur du räknat ut en additionsuppgift.
Du har visat att du med hjälp utav alla matematiskt ord kan förklara hur du räknat ut en additionsuppgift.
Val av metod
Addition
Du har svårt att välja metod när du skall lösa en additionssuppgift. Oftast blir det fel.
Du har visat att du oftast kan lösa en additionsuppgift med en fungerande metod men är inte helt säker.
Du har visat att du kan lösa en additionsuppgift med en fungerande metod samt att du i de flesta fall är säker på hur du ska göra.
Du har visat att du kan lösa en additionsuppgift med den bästa metoden samt att du alltid är säker på hur du ska göra.
Progression tabeller
Addition
Du behöver repetera och träna på additionstabellerna
Du har visat att du kan några av additionstabellerna utantill och snabbt.
Du har visat att du kan de flesta additionstabellerna utantill och snabbt.
Du har visat att du kan alla additionstabellerna utantill och snabbt.
Kommunikation/matematiskt ord
Subtraktion
Du kan inte förklara hur du löser en subtraktionsuppgift med hjälp av matematiska ord.
Du har visat att du kan förklara hur du gör för att räkna en subtraktionsuppgift med hjälp utav något matematiskt ord.
Du har visat att du med hjälp utav de flesta matematiskta ord kan förklara hur du räknat ut en subtraktionsuppgift.
Du har visat att du med hjälp utav alla matematiskta ord kan förklara hur du räknat ut en subtraktionsuppgift.
Progression tabeller.
Subtraktion
Du behöver repetera och träna på subtraktiontabellerna
Du har visat att du kan några av subtraktionstabellerna utantill och snabbt.
Du har visat att du kan de flesta av subtraktionstabellerna utantill och snabbt.
Du har visat att du kan alla subtraktionstabellerna utantill och snabbt.
Val av metod
Subtraktion
Du har svårt att välja metod när du skall lösa en subtraktionsuppgift. Oftast blir det fel.
Du har visat att du oftast kan lösa en subtraktionsuppgift med en fungerande metod men är inte helt säker.
Du har visat att du kan lösa en subtraktionsuppgift med en fungerande metod samt att du i de flesta fall är säker på hur du ska göra.
Du har visat att du kan lösa en subtraktionsuppgift med en fungerande metod samt att du alltid är säker på hur du ska göra.