👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och luftkraft årskurs 4

Skapad 2017-11-28 10:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Visste du att vi andas in 10 000 liter luft varje dag? Och att allt vi släpper ut i luften stannar kvar där. Ingenting försvinner.

Innehåll

Luft och lyftkraft

 

 

Vi behöver luft, för i luften finns syre som vi måste ha för att kunna leva. Kommer du ihåg vad som producerar syre till oss varje dag? Luft är en osynlig gas som inte syns, men den finns överallt runtomkring oss. Om du viftar med handen framför ansiktet känner du ett motstånd, det är luften.

 

Visste du att vi andas in 10 000 liter luft varje dag? Och att allt vi släpper ut i luften stannar kvar där. Ingenting försvinner.

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Vilka olika beståndsdelar luften består av.

* Hur vi människor påverkar luften som finns på jorden och vad som händer med den förorenade luften.

* Vad lufttryck är och hur/ vart det kan användas.

 

Följande begrepp ska du kunna:

* Luft

* Tryck

* Syre, O

* Luftmotstånd

* Lufttryck

* Gasform

* Atom

* Molekyl

* Kväve, N

* Rymden

* Atmosfär

* Cell

* Syrebrist

* Energi

* Hypotes

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara luftens olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på/ visa och beskriva användningsområden för luft.

* Jag kan ge exempel på och visa på samband mellan miljöpåverkan, luftföroreningar och människans påverkan på naturen

* Jag kan beskriva och ge exempel på vad som händer när människor utsetts för syrebrist.

* Jag kan förklara vad lyftkraft är och ge exempel på när lyftkraft används i vardagen.

* Jag kan förklara vad lufttryck är och vad lufttryck har för påverkan på naturen.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer få genomföra och observera laborationer och öva på att dra slutsatser   

 

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på människors beroende av luft i din vardag. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för luft, orsaker och konsekvenser av situationer där miljöpåverkan påverkar vår inandningsluft. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring miljöpåverkan som finns i din vardag och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.