👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING [Nov17]. (år 6)

Skapad 2017-11-28 10:22 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. De fyra räknesätten. [E-nivå]

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området ska du:

 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna skriva tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • kunna rangordna tal i decimalform och i bråkform
 • kunna göra enkla beräkningar med tal i bråkform (Hur stor är delen?)
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder
 • kunna avrundningsreglerna
 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen och de fyra räknesäten


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
Undvall m fl Gamma. Liber AB, 2016

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [nov 17]: Fyra räknesätten År 6.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (PM)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar (Textuppgifter)

Resonemang och kommunikation (RK)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang (textuppgifter).

FYRA RÄKNESÄTTEN: Addition

*****Uppgift 1a****** Begreppet
18,7 + 11,2 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 1b **** Begreppet
45,7 + 26,4 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

FYRA RÄKNESÄTTEN: Subtraktion

**** Uppgift 1c **** Begreppet
69,7 - 47,1 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 1d **** Begreppet
89,2 - 23,8 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

FYRA RÄKNESÄTTEN: Multiplikation

**** Uppgift 1e **** Begreppet
3 • 22 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 1f **** Begreppet
7 • 8,9 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

FYRA RÄKNESÄTTEN: Division

**** Uppgift 1g **** Begreppet
85/5 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 1h **** Begreppet
43,2/3 =
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

TEXTUPPGIFTER

******Uppgift 22***** Begreppet
När Johan springer är hans steg 0,8 m långa i genomsnitt. Nu är Johan ute och springer ett spår som är 2 400 m långt. Efter fem minuter har han tagit 1 000 steg. Hur lång tid har Johan kvar att springa? Vi förutsätter att han springer lika fort hela tiden,
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
******Uppgift 23***** Begreppet
Två tredjedelar av ett tal är 36. Hur mycket är fem sjättedelar av samma tal.
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................

Ma
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [nov 17]: Kap 1 [Gamma]. År 6.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (PM)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Resonemang och kommunikation (RK)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

TERMINOLOGI

**** Uppgift 1a **** Begreppet
Vilken av uppgifterna visar en multiplikation? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 1b **** Begreppet
Vilken av uppgifterna visar en subtraktion?[Fyra uppgifter att välja mellan.Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 1c **** Begreppet
Vilken av uppgifterna visar en addition?[Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 1d **** Begreppet
Vilken av uppgifterna visar en division? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 2a **** Begreppet
Vilket av talen är en summa? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 2b **** Begreppet
Vilket av talen är en produkt? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 2c **** Begreppet
Vilket av talen är en differens? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 2d **** Begreppet
Vilket av talen är en kvot? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 3a **** Begreppet
Vilka av talen är termer? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 3b **** Begreppet
Vilka av talen är faktorer? [Fyra uppgifter att välja mellan. Det fanns en uppgift med varje räknesätt.]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar

TAL

**** Uppgift 4a **** Begreppet
Rangordna talen. 0,987 0,99 0,9 0,909 Vilket tal är störst?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Vilket tal är minst?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 4b **** Begreppet
Rangordna talen. 8,1 8,99 8,0 8,9 Vilket tal är störst?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Vilket tal är minst?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 5a **** Begreppet
Vilken siffra i talet 3 621, 74 är tiondelssiffran?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 5b ****
Vilken siffra i talet 3 621, 74 är entalssiffran?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 5c ****
Vilken siffra i talet 3 621, 74 tiotalssiffran?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 6 **** Problemlösningen och metod
Jag tänker på ett tal. Multiplicerar det med 7 och subtraherar därefter 15. Differensen är lika med 167. Vilket tal tänker jag på?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

BRÅK

**** Uppgift 7 **** Begreppet
Skriv bråken i storleksordning. Motivera! 6/7 1/3 1/2 1/5 3/4
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 8a **** Begreppet
Hur mycket är 1/3 av 9?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 8b **** Begreppet
Hur mycket är 1/3 av 18?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 9a **** Begreppet
Hur mycket är 3/4 av 12?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 9b **** Begreppet
Hur mycket är 3/4 av 20?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 10a **** Begreppet
I en liten skola på landet går 48 elever. Fem sjättedelar av dem åker skolbuss. a) Hur många elever åker skolbuss?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 10b **** Begreppet
Hur stor andel av eleverna tar sig till skolan på annat sätt?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 10c **** Begreppet
Hur många elever tar sig till skolan på annat sätt?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 11 **** Begreppet
Skriv bråket 7/3 i blandad form.
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 12 **** Begreppet
Skriv 2 3/7 i bråkform.
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 13 **** Begreppet
Jämför storleken på bråk. [4 bilduppgifter]
Ingen rätt
1 rätt
2-3 rätt
4 rätt
**** Uppgift 14 **** Begreppet
Peter har två meloner. Han delar varje melon i fem lika delar. Hur många bitar får han?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 15a **** Begreppet
På ett fat låg 30 bullar. a) Peder åt upp 1/5 av bullarna. Hur många fanns kvar?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 15b **** Begreppet
b) Sedan åt Anna upp 1/4 av de bullar som fanns kvar. Hur många bullar fanns då kvar på fatet?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

BRÅKFORM OCH DECIMALFORM

**** Uppgift 16 **** Begreppet
Skriv talen i decimalform. a) 1/4
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b) 1/5
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
c) 3 1/4
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
*** Uppgift 17 **** Begreppet
Skriv det tal som är tre tiondelar större än a) 0,47
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b) 3/5
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
*** Uppgift 18a **** Begreppet
7/10 0,5 3/4 0,42 65/100 Vilket tal är störst?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
*** Uppgift 18b **** Begreppet
Vilket tal är minst?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
*** Uppgift 19 **** Begreppet
Beräkna summan av 3/4 och 2,4
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

AVRUNDNING

Skriv ner avrundningsreglerna
Inte svarat / svarat fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
*** Uppgift 20 **** Begreppet
Avrunda talen till tiondelar a) 3,9912578
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b) 8,2157432
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
c) 10,7815637
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
*** Uppgift 21 **** Begreppet
Avrunda talet 176,836519 till a) Hundradelar
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b) Tiondelar
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
c) Heltal
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................

Ma
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING (2) [nov 17]: Kap 1 [Gamma]. År 6.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (PM)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Resonemang och kommunikation (RK)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

HUR RÄKNAR DU?

Du behövde inte inte lämna svar på uppgifterna utan endast ange vilket av de tre föreslagna alternativen som ger rätt svar.
**** Uppgift 1 ****
Jesper och hans fyra kompisar har vunnit 23 460 kr på tips. Hur mycket får var och en.
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 2 ****
Linnea betalar 4 975 kr i hyra varje månad. Hur mycket hyra betalar hon på ett år?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 3 ****
En järnvägsvagn med last väger 52 ton. Vagnen tom väger 27 500 kg. Hur mycket väger lasten?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 4 ****
Joakims bil drar o,8 liter per mil när han kör med hastigheten 80 km/h. Hur mycket drar bilen på 60 mil?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 5 ****
Finlands area är 340 000 km^2 och folkmängden uppgår till 5,4 miljoner invånare. Hur många bor i genomsnitt per kvadratkilometer?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 6 ****
Frankrike har 64,5 miljoner invånare. Hur många gånger fler invånare har Frankrike än Sverige?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 7 **** Begreppet
En vecka har 7 dygn. Ett dygn är 24 timmar och en timme är 60 minuter. Hur många minuter är en vecka?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
**** Uppgift 8 **** Begreppet
På ett bageri bakade man en dag 300 limpor. Till det gick det åt 130 kg mjöl. Nästa dag bakade man 400 limpor. Hur mycket mjöl gick det åt då?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar

TEXTUPPGIFTER

**** Uppgift 24 **** Begreppet
I somras sålde Sanna bär på en parkerings-plats. En viss dag sålde hon: __________________ Hallon - 20 kartonger J-gubbar - 50 kartonger Blåbär - 10 kartonger __________________ Den dagen sålde Sanna hallon för 700 kr. Dagen därpå sålde Sanna 120 kartonger bär sammanlagt. Andelen hallon var densamma som dagen innan. Hur mycket fick Sanna för hallonen den dagen om priset var detsamma?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareut-veckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
**** Uppgift 25 **** Begreppet
En fotbollsmatch sågs av 240 åskådare. Fem åttondelar av åskådarna var vuxna och resten ungdomar. Ungdomarna betalade 20 kr i inträde medan de vuxna fick betala 2 och en halv gång så mycket. Hur mycket sålde man biljetter för sammanlagt?
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen och metod
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Resonemang och Kommunikation
Inte gjort / Inte visat / Gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................