👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2017-11-28 10:57 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med återberättande texter. Vad är det och när ska man skriva en sådan text? Vilka språkliga drag finns i texten? Vilka tidsord använder man? Arbetsområdet kommer avslutas med att du skriver en egen återberättande text i form av en tidningsartikel.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska känna till vad en återberättande text är.

Du ska veta vilka tidsord man använder.

Du ska kunna använda verben i rätt form.

 

Språkligt fokus

Vi kommer att läsa texter och diskutera hur dem är uppbyggda.

 

Bärande begrepp

tidningsartikel, ingress, dåtid, syfte

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Aspekt 1
Eleven ska kunna skriva en fungerande återberättande text.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ny aspekt
Eleven ska kunna ge och ta respons.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ny aspekt
Eleven ska kunna skriva en text med en fungerande struktur och använda sig av sambandsord och skrivregler.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ny aspekt
Eleven ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6