👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt nationellt prov matematik årskurs 6 2017

Skapad 2017-11-28 11:24 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik
Vecka 47 genomfördes de muntliga nationella proven i matematik. Uppgiften handlade om att resonera kring tal i decimalform, diagram samt grafer. Eleverna genomförde det muntliga provet i grupper om 3 till 4 elever och bedöms inom förmågorna: begrepp, problemlösning, resonemang och kommunikation.

Matriser

Ma
Muntligt nationellt prov matematik årskurs 6

E
C
A
Ny nivå
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser, och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).