👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2017-11-28 12:10 i Uddaredskolan Lerum
Engelska åk 4
Grundskola 4 Engelska
Engelska språket är modersmål i många länder i världen och det språket som många människor lär sig i skolan. Förmågan att prata engelska är viktig då man reser runt i världen och för att du ska kunna få kontakt med människor från andra delar av världen. Vi ska läsa, skriva och samtala på engelska. Vi kommer också att se på film, dramatisera och utforska språket med digitala hjälpmedel. Vi tränar på att försöka uttrycka oss på engelska i så stor utsträckning som möjligt.

Innehåll

 Mål i Engelska

Eleven ska:

 • delta i enkla former av samtal och dialoger. (Vardagliga saker, intressen och aktiviteter mm.)
 • kunna meddela sig i enkel form i tal och skrift.
 • förstå skrifter (instruktioner i boken, utvalda texter, läsförståelse-övningar mm) 
 • förstå muntlig engelska (instruktioner, hörövningar, film mm)

 

Bedömning

Du  bedöms i din förmåga att:

 • formulera dig i tal t ex genom att berätta kort om dig själv.
 • kunna föra en enkel dialog.
 • kunna formulera dig i skrift.
 • kunna förstå innehållet i engelska texter samt skriftliga instruktioner.
 •  förstå innehållet i talad engelska.

Vi bedömer dina kunskaper genom formativ och summativ bedömning.

Undervisning

Tala enkla engelska fraser i diskussioner, dramaövningar och lekar mm. Läsa texter på engelska.

Läsa enkla sagor. Förstå skriftliga instruktioner.

Du får träna dig på att skriva.

Du tränar grundläggande språklära, grammatik. 

Vi tränar hörförståelse med att se på filmer, olika hörförståelseuppgifter, muntliga instruktioner mm.

Mål kopplade till LGR 11.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6