👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruffalo projekt

Skapad 2017-11-28 12:56 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Vårt arbete med projektet Gruffalo

Innehåll

Mål/Syfte:  motorik inflytande  

Vi vill utmana barnen med olika material och estetiska uttrycksformer och därigenom  utveckla barnens   motorik och stärka deras självkänsla. Vi vill vidare att barnen ska reflektera och ta ställning till olika etiska dilemman i deras vardag på förskolan.  I det dagliga arbetet och vårt projekt ges barnen möjlighet till inflytande. 

 

 

Uppgift/utmaning: Vi började med att läsa sagan om Gruffalon i två veckor för barnen och därefter hade vi undersökningsperiod för att se vad barnen fastnade för. Varje gång som vi läste sagan så såg vi att barnen reagerade på hur de olika karaktärerna var. Barnen pratade om olika känslor och vi tog fasta på detta. 

 

 

Vad och hur gjorde barnen: 

v.45 Barnen ges inflytande om vilket material som skulle plockas och användas till att skapa karaktärernas hus i vår Gruffaloskog. Barnen valde att använda pinnar till husen och ville använda löv till att skapa räven i sagan. Vi har denna vecka arbetat med känslor där barnen fick gestalta vars en känsla och genom  diskussion kom de fram till hur man skulle kunna bekräfta känslan.  

 

Pedagogernas reflektion: 

 

 

Barnens reflektion:

V.45. Barnen kom fram till att om någon var ledsen och hade slagit sig så kunde man få ett plåster, man kunde också få en kram. 

 

Hur går vi vidare: Barnen ska få skapa karaktärerna från sagan i lera. Dessa figurer ska få stå i vår gruffaloskog som barnen har gjort på avd.