👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 3

Skapad 2017-11-28 13:11 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 1 Engelska
Vi arbetar vidare med våra presentationer av oss själva. Vi kommer även att lära oss olika kroppsord. Vecka 48-3.

Innehåll

Lärande

Du kommer muntligt träna dig i att säga de olika orden/begreppen genom att sjunga, härma, leka, spela och utföra gemensamma uppgifter.
Du kommer arbeta i grupp för att gemensamt komma fram till ord och begrepp vi kan träna. I gruppen kommer ni gemensamt att träna dessa begrepp så att de befästs.
Du kommer använda din iPad för att befästa begrepp på egenhand. Där finns övningar till "Magic" digitalt.
Du kommer att få se på serien Muzzy för att träna din hörförståelse samt att det blir en fördjupning av kunskaperna inom bland annat kroppsord.
Du kommer använda de vardagliga begreppen i det dagliga arbetet som t ex genom att berätta om hur vädret är idag.
Du kommer få träna dig att ta eget ansvar för vad din nästa uppgift är på egen hand genom att använda arbetsordning på tavlan, kompletterande material på iPad samt använda annat material som introducerats.
Du kommer få träna dig i olika gruppövningar där vi har olika samtal, lekar, spel och gemensamma uppgifter där alla i gruppen behöver nå målet innan gruppen är klar.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga i hur du muntligt samtalar/diskuterar med dina nya ord/begrepp

Du ska kunna säga och förstå:

* presentera dig på engelska med namn, ålder och var du bor.
* kroppsord som: fingers, toes, arms, nose, mouth, ears, eyes och head.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
English 3

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig...
Jag kan en hel del...
Jag har koll...
Aspekt 1
Du kan presentera dig med ditt namn.
Aspekt 2
Du kan presentera dig med din ålder.
Aspekt 3
Du kan berätta var du bor.
Aspekt 4
Du kan använda de kroppsord vi gått igenom eller fler ord i rätt sammanhang.