👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation - Koltrasten

Skapad 2017-11-28 13:28 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Nivå 4

* Vi jobbar med Läslyftet med barnen samt dokumenterar vår verksamhet på Unikum där föräldrarna blir delaktiga i barnens språkliga utveckling.

* Vi använder pictogrambilder som verktyg för att förtydliga språket.

* Anpassar böcker efter behov.

* Delar in barnen i mindre grupper.

* Fortsätta att vidareutveckla TAKK som hjälpmedel i kommunikationen.  

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Nivå 4

* Fortsätta aktivt med läsgrupper där återberättandet och den röda tråden är i fokus.

* Aktiva samtal med barnen om sagans budskap.

* Samtala med barnen om vardagliga begrepp tillsammans med TAKK.

* Fortsätta använda vårt kapprumsbibliotek. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6