👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO och teknik F-1, Kopperskolan, läsåret 17/18

Skapad 2017-11-28 15:33 i Kopperskolan Stenungsund
Årstidsväxlingar, kropp och hälsa, vattnets olika former, kraft och rörelse.
Grundskola F – 1 Teknik NO (år 1-3)

Under läsåret 16/17 kommer vi att arbeta med följande områden: - Året runt i naturen - Kropp och hälsa  - Material och ämnen i vår omgivning, Kraft och rörelse samt Metoder och arbetssätt.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med - undervisningen

Året runt i naturen

 • Årstider och månader
 • Djur och växter

Kropp och hälsa

 • Kroppsdelarna
 • våra olika sinnen

Material och ämnen i vår omgivning

 • källsortering
 • materials egenskaper
 • hur man använder olika material
 • vattnets olika former

Kraft och rörelse

 • tyngdkraft, friktion, balans , tyngdpunkt och jämvikt

 

Metoder och arbetssätt

 • fältstudier och observationer
 • undersökningar
 • dokumentation

 

Syfte

Förmågor som ska utvecklas och bedömas är:

Analysförmåga - använda kunskaper, granska och ta ställning inom olika områden i no när det gäller året runt i naturen, kropp och hälsa, kraft och rörelse, material och ämnen i vår omgivning samt metoder och arbetssätt. 

Kommunikativ förmåga - formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Begreppslig förmåga- använda begreppen i NO samt förklara dessa.

Du ska kunna förklara begrepp såsom:

 • årstider och månader
 • växters och djurs olika delar
 • kostcirkel
 • sinnen
 • kroppsdelar
 • källsortering
 • materials egenskaper
 • vattnets former (fast, flytande och gas)
 • tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt
 • fältstudier, observationer, undersökningar och dokumentation

Procedurförmåga- söka information om de olika områdena från olika källor, granska informationen och ta ställning och reflektera över dessa.

Metakognitiv förmåga- genom att regelbundet genomföra undersökningar inom NO samt kunna bearbeta, granska, ompröva och ta ställning av resultatet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3