👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtider, helger och berättelser

Skapad 2017-11-28 15:42 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 Religionskunskap
Du ska få lära dig om högtider som firas i Sverige. Du ska också få kunskap om vilka berättelser eller händelser som ligger bakom högtiderna samt några kända berättelser från Bibeln.

Innehåll

 Högtider, helger och berättelser

Innehåll:

Du kommer att lära dig om vad religion är, att Bibeln är kristendomens heliga skrift, Gamla och Nya testamentet, treenigheten, Skapelseberättelsen, Noas ark, Moses i vassen, Jesu födelse, Jesus och barnen, påsken och Gyllene regeln. 

Syfte

Du ska få:

 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller 

Hur vi arbeta

 • du kommer under läsåret att få lyssna till berättelser genom muntligt berättande och filmer.
 • du kommer att få illustrera och gestalta.
 • du kommer att få samtala och återberätta

Bedömning (Kunskapskrav)

Du kommer att få visa dina åsikter och kunskaper i samtal och diskussioner, genom att skriva och rita. I slutet av årskurs 1 kommer du tillsammans med några klasskamrater få gå en tipspromenad med frågor om kristendomen och de berättelser som vi har arbetat med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3