👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2017-11-28 16:22 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varje dag påverkas vi av massmedia, genom bland annat reklam och TV. Det finns de människor som bestämt hävdar att de aldrig skulle låta sig påverkas av massmedia, andra som glatt erkänner att de köper allt som visas i reklam. Oavsett hur vi är som personer är det svårt att undvika massmedia, de når ju oss överallt. Eller?

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Mål med arbetsområdet

Eleven ska ges möjlighet att:

 • Förstå och fundera kring vilken sorts makt massmedia har i vårt samhälle.
 • Förstå vilka lagar massmedia måste följa i ett demokratiskt samhälle och fundera kring varför dessa lagar finns.
 • Förstå och reflektera kring hur massmedia påverkar människor och vårt sätt att tänka.
 • Reflektera över hur män och kvinnor framställs i massmedia, och fundera kring hur detta påverkar vår syn på manligt och kvinnligt.
 • Utveckla sin förmåga till källkritiskt granskande av massmedia.
 • Reflektera över vilka för- och nackdelar det finns med olika typer av massmedia.

ENSKILD UPPGIFT:

- Du undersöker dina egna medievanor under en vanlig dag i ditt liv. Hur fördelar du din tid mellan olika medier? Vi diskuterar sedan detta i klassen. Hur påverkar medierna ditt liv?

 

I GRUPP:

- Ni letar upp och väljer ut olika typer av reklamer (TV, Youtube, Internet, tidningar) och tidningsartiklar (från dagstidningar och kvällstidningar/magasin) och ska sedan analysera och resonera kring hur pålitlig källan är (källkritik) samt hur tjejer och killar porträtteras i media och förklara vilka effekter ni tror detta har på människor. HUR? Detta redovisas för klassen muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6