👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

03C Kap.4 (Bok Y):Procent och Diagram

Skapad 2017-11-28 16:42 i Östergårdsskolan Halmstad
När du har studerat det här kapitlet ska du kunna: Hur man skriver bråk i bråkform, blandad form och i decimalform. Du ska även kunna förkorta och förlänga bråk. Genom de fyra räknesätten ska du kunna räkna med bråk samt ska du ha kunskaper om potenser.
Grundskola 8 Matematik
Vad kostar det egentligen att ta lån? Kan diagram och statistik lura oss? Detta skall vi bland annat jobba med och få förståelse för.

Innehåll

Tid: vecka 48 - vecka 5

Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att träna dina färdigheter genom att lösa problem/uppgifter. Vi kommer ha diskussioner där vi diskuterar olika möjligheter att lösa problem. Vi kommer ha läxor att lämna in. Vi kommer avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning:

 • Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom kapitlet.
 • Din förmåga att i tal och skrift lösa och redovisa matematiska problem på ett tydligt sätt.
 • Din förmåga att förstå begrepp inom området. Ex procent, ränta mm.
 • Din förmåga att kommunisera matematiken
 • Din förmåga att reflektera över matematikens innehåll. Ex ta ställning i olika påståenden.  

 

 

År 8  MATEMATIK: Procent & Diagram v.48 - 9

 

Vecka

03C

Arbetsområde

48

Fredag

Genomgång kap.4.1

49

Mån

Tors

Fre

Genomgång prov

Kap. 4.1/ kängurutävling

ÖN

50

Mån

Tors

Fre

Kap. 4.1 Omprov/komplettering

Kap. 4.1 klart. genomgång 4.2

Kap. 4.2

51

Mån

Tors

Fre

Kap. 4.2

Ledigt

Ledigt

2

Mån

Tors

Fre

Ledigt

Kap.4.2 klart + repetition 4.1

Genomgång 4.3

3

Mån

Tors

Fre

Kap. 4.3 klart

Genomgång 4.4

Kap.4.4

4

Mån

Tors

Fre

Kap. 4.4 klart genomgång 4.5

Kap. 4.5

Kap. 4.5 klart

5

Mån

Tors

Fre

Repetition

Repetition

Prov

6

Mån

Tors

Fre

Genomgång Kap.5.1

Kap.5.1

Genomgång 5.2

7

Mån

Tors

Fre

Kap.5.2

Kap.5.2 klart genomgång 5.3

Kap. 5.3

8

Mån

Tors Fre

Lov

Lov

Lov

9

Mån

Tors

Fre

Kap. 5.3 klart

Genomgång kap. 5.4

Kap. 5.4

 

Du gör A+B-uppgifter alternativt B+C-uppgifter.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

 

Taluppfattning s.155              TEMA s. 148 - 149              Fundera och diskutera s. 161

 

Fördjupning s. 169                Problemlösning s. 171 - 172

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

 • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
 • Räkna blandade uppgifter s. 162 – 165
 • Räkna Träna mera s. 166 - 168
 • Kunna förklaringar på begreppen Begreppslista.

 

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik, 7-9, Östergårdsskolan, Halmstad

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begreppsförmåga
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metodförmåga
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösningsförmåga
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tilllämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemangsförmåga
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.