👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - kristendomen

Skapad 2017-11-28 18:31 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Vad är en religion? Vad är skillnaden mellan traditioner och högtider? Vi kommer att fokusera på kristendomen som är en av de fem världsreligionerna. Avslutningsvis kommer ni få jämföra kristendomen med en annan av världsreligionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor att:

 • jämföra två religioner
 • analysera hur kristendomen har påverkat och fortfarande påverkar det svenska samhället

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dina kunskaper och förmågor att:

 • redogöra för några kristna högtider och traditioner
 • redogöra för innebörden av en religion
 • använda information för att jämföra kristendomen med en annan religion

Jag kommer bedöma detta genom att:

 • klassrumsobservationer
 • läsa dina texter
 • lyssna på dig i samtal

Undervisning och arbetsformer

Under lektioner kommer vi att:

 • läsa olika texter
 • se på filmer
 • diskutera
 • ha genomgångar
 • med hjälp av modeller jämföra religioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6