👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om eld och brand

Skapad 2017-11-29 08:44 i Stadsskogenskolan Alingsås
Planering som användes under bedömningsdagen 7 mars-17, Alingsås kommun
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Vi skaffar oss en förståelse för hur eld kan utvecklas till brand och vad man ska göra om det börjar brinna. Vi lär oss även hur man kan undvika att brand uppstår.

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • förklara hur en brand startar och sprider sig (förloppet)
 • beskriva skillnaden mellan eld och brand
 • beskriva hur räddningstjänsten arbetar
 • beskriva hur man ska agera i olika situationer som kan uppstå i samband med brand
 • beskriva och förklara en situation där förbränning sker.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en brand startar och sprider sig (förloppet) genom stöd av bilder
 • muntligt beskriva skillnaden mellan eld och brand genom att utgå ifrån några bildexempel
 • skriva egna beskrivande texter om hur räddningstjänsten arbetar
 • i mindre grupp genom dramatisering beskriva hur man ska agera i olika situationer som kan uppstå i samband med brand 
 • skriftligt beskriva och förklara en situation där förbränning sker med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper i kemi

Undervisning: 

För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna:

 • Lyssna på genomgångar i arbetsområdet
 • Träna på att beskriva och förklara.
 • Träna på att använda olika naturvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.
 • Arbeta med uppgifter i ditt brandhäfte
 • Läsa, samtala och skriva om sådant som handlar om brand och räddningstjänsten.
 • Arbeta med ett elevmaterial från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Göra ett studiebesök på Alingsås brandstation.
 • Genomföra enklare laborationer och experiment samt träna på att ställa hypoteser och diskutera resultat.

 

Centrala begrepp: räddningstjänst, förbränning, eld, brand, hypotes, resultat, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

NO SO
Att beskriva och förklara en situation där förbränning sker: Varför slocknar ljuset under det lilla glaset före ljuset under det stora glaset?

Nivå 1
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Nivå 2
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Nivå 3
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett-med hänsyn till årskursen-lämpligt sätt.