👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tavelram och motiv - årskurs 5

Skapad 2017-11-29 10:59 i St Mellby skola Alingsås
Ämnesövergripande arbete mellan trä- och textilslöjd.
Grundskola 5 Slöjd
Ämnesöverskridande arbete mellan trä- och textilslöjd. Vi kommer i textilslöjden att skapa ett motiv genom exempelvis broderi eller applikation. I träslöjden kommer vi att tillverka en tavelram i trä i vilken detta motiv ska monteras.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU:

 • utvecklar din förmåga att utveckla och genomföra en idé
 • utvecklar din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form
 • utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
 • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess
 • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen
 • lär dig att förstå och följa instruktioner och beskrivningar

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer i det här projektet inom textil att arbeta med tekniker som: fritt broderi, symboler, maskinsömnad, tillklippning och mönster.

Inom trä: mätning, sågning, formgivning, olika tekniker för sammansättning och ytbehandling.

 

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och använda olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att i slöjdprocessen reflektera både över ditt arbete och arbetssätt
 • din självständighet i slöjdprocessen
 • din förmåga att förstå och följa en instruktion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SlSyfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  SlSyfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 •  SlSyfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 •  SlSyfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Centralt innehåll
 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 •  Sl  4-6Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 •  Sl  4-6Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 •  Sl  4-6Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 •  Sl  4-6Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 •  Sl  4-6Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.