👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 - Skriva olika typer av texter, SVA 17/18

Skapad 2017-11-29 12:36 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi övar skrivande för olika syften och mottagare.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk

Vi lär oss hur man skriver olika texter beroende på vad de ska användas till. Vem ska läsa den? Vad är meningen med texten, varför skriver jag den? Vilka knep och strategier finns det för att skriva olika typer av texter? Du kommer att arbeta med arbetsområdet löpande under Ht-17 och VT-18.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål i svenska

Du ska lära dig känna igen de olika texttyperna.
Du ska lära dig strategier för att skriva de olika texttyperna.

De olika typerna är:

 • argumenterande text
 • förklarande text
 • beskrivande text
 • berättande text
 • återgivande text
 • instruerande text

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med en texttyp i taget. Genom att titta på bra exempel lär vi oss vilka kännetecken som hör ihop med vilken text och vilka strategier man kan använda sig av för att skriva just en sådan text.

Tillsammans övar vi på att skriva och till slut övar var och en på att skriva varje typ av text. För att hitta saker att skriva om kopplar vi ihop uppgifterna med annat vi gör i svenska, NO och SO.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att känna igen de olika typerna av text
 • din förmåga att skriva olika typerna av texter och tittar då på språkriktighet, struktur,  skiljetecken och stavning.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanen i svenska:

Läsa och skriva:

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Åk 6 - Skriva olika typer av texter

Skriva

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriva olika texter
Skriva sakprosa; beskrivande och återberättande texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl funge­rande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Skrivregler
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Informationssökning
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett av­ gränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Respons och bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.