👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk1

Skapad 2017-11-29 13:46 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi arbetar bl a med ABC-klubben.
Grundskola 1 Svenska
Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Ämne: Svenska (formell del)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Sv 
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv 
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv 
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Centralt innehåll
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva på dator.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras 
 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Sv 2-3
   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 
 • Sv 2-3
   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. 
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 
 • Sv 2-3
   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 
 • Sv 2-3
   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Ämne: Svenska (Elev del)

Arbetsområde:

Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • sambandet mellan ljud och bokstav.
 • läsa enkla texter och använda läsförståelsestrategier ("Spågumman", "Reportern", "Detektiven" ,"Cowboyen", "Konstnären och göra kopplingar till dig själv.)
 • skriva enkla ord och meningar för hand och på iPad.
 • (känna till) språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt.
 • tala, lyssna och samtala.
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • ge och ta muntliga instruktioner.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • du kan namnen på alla bokstäverna.
 • ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
 • läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.
 • skriva enkla ord och meningar. 
 • samtala och berätta för andra.
 • lyssna när andra talar. 
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning:

Vi arbetar med veckans bokstav där vi tränar form och ljud. Vi skriver ord och meningar på iPad och för hand. 

Vi läser ordbilder och enklare texter/böcker tillsammans i grupp och enskilt. Vi har läsläxa i läsboken "Den magiska kulan" som finns i tre nivåer. 

Vi läser högt varje dag. Vi arbetar med läsförståelsestrategierna "Spågumman", "Reportern", "Detektiven" ,"Cowboyen", "Konstnären" och gör kopplingar till oss själva.

Vi tränar att tala inför grupp genom att berätta eller läsa upp en text. Vi tränar på att lyssna på varandra. 

Vi skriver olika texter.

 

 

 

Uppgifter

 • Mitt bondgårdsdjur