Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Vinter och vatten!

Skapad 2017-11-29 15:41 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vinter, vatten
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild
Vi tittar närmre på vad som sker i naturen under nuvarande årstid. Vi kommer även att undersöka vatten och lära oss mer om det!

Innehåll

Arbetsområde:
Vi tittar närmre på vad som sker i naturen under nuvarande årstid. Vi kommer även att lära oss mer om vatten, dess olika former och vad som löser sig eller blandas i vatten.

Mål för eleven:
Du som elev ska utveckla dina kunskaper gällande förändringar i naturen såsom hur djuren gör när årstiderna skiftar. Du kommer även att få kunskap kring vatten, dess former samt lösningar och blandningar. Du ska även utveckla dina kunskaper kring att undersöka, observera och dokumentera. Du får även möjlighet att utveckla din kreativa förmåga genom bild. 

Arbetssätt:
Vi utvecklar våra kunskaper genom att observera närområdet och göra experiment som vi dokumenterar i form av labbrapporter. Vi läser texter, tittar på filmer och diskuterar dess innehåll samt skriver och ritar.

Redovisningsform:
Du kommer att få visa dina nya kunskaper genom att skriva, rita och berätta om dem. Du får även möjlighet att redovisa tillsammans i ditt team på olika vis samt visa dina kunskaper genom experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SvA
NO/Bild/Sv - Vinter

På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Jag känner igen några olika djur som finns i naturen och kan berätta lite om deras levnadssätt.
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Jag kan nämna några djurs olika kroppsdelar.
Förmåga att hantera information.
Jag deltar i fältstudier och undersökningar/experiment.
Skrivning
Jag kan med hjälp använda stora och små bokstäver på rätt sätt i mina texter.
Skrivning
Mina texter har mellanrum mellan orden.
Skrivning
Jag kan med hjälp skriva med läslig handstil.
Bild
Jag kan skapa bilder med koppling till temat.
Bild
Jag kan skapa bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Begrepp/Analys
Jag vet att det finns lösningar och blandningar och kan nämna några av dem båda.
Begrepp/Analys
Jag vet vilka vattnets tre faser är och kan ge exempel på dessa.
Begrepp /Analys
Jag kan sortera några föremål utifrån om de sjunker eller flyter i vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: