👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-11-29 15:45 i Haverdals byskola Halmstad
Forntiden - från bronsåldern till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
En resa i tiden under forntiden; från Big Bang fram till järnåldern. Frågor vi kommer lyfta upp är: Hur började livet på jorden? Hur levde man på forntiden? Vilka spår finns kvar i naturen idag? Vad menas med en tidslinje? Jämförelser mellan då och nu.

Innehåll

Forntiden

Syfte

Att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Arbetssätt

Under temat kommer vi bland annat att läsa olika texter och bearbeta dem på olika sätt. Vi kommer också att se på filmer som beskriver och förklarar om livets början samt hur människan levde och utvecklades.

I temat kommer ni att få möta olika begrepp. Ni kommer att jobba med tidslinje, jordens uppkomst, dinosauriernas tid, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, hällristningar, runstenar.

 

Mål och bedömningar utifrån kunskapskraven

Du ska kunna göra enkla jämförelser mellan forntiden och livet nu.

Du ska kunna beskriva spår från forntiden som finns kvar idag.

Du ska kunna ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Du ska kunna känna till att det finns en tidslinje och kunna namnge tidsepokernas ordning: stenålder, järnåldern och bronsåldern.